February 18, 2008

Cutest Story from a two year old boy

It is my tradition to tell stories to my children before we go to sleep. These are stories I made up to teach them lessons in life. I often use animals as the main character. I already have Lizzie the Lazy Lizard, The Mouse etc.

Last night, my two-year old son, Juan, butt in while I was telling them a story...

Juan: I have a story.

Me: Ok. What story do you have?

Juan: About a snake.

Me: Ok, tell us about your story.

Juan: One day there was a snake...(he paused)...The End...By Juan...

We had the biggest laugh that night. Certainly, kids are so amazing!

2 comments:

 1. My 2 year old daughter is starting to learn how to tell stories too. I cant wait to hear her own version of stories,lol.

  ReplyDelete
 2. TATAY: mula ngayon walang magsasalita ng ingles.. ang sinumang magpa dugo ng ilong ko at sa nanay nyo, palalayasin sa pamamahay na to ! klaro ba ?

  ANAK: ang mga namutawi sa inyong mga labi ay mataman ko pong iiimbak sa sulok ng aking balintataw,
  sa kaibuturan ng aking puso, gugunam-gunamin, aariing salik ng aba at payak kong kabatiran..
  tatalikdan ang matatayog at palalong banyagang wika, manapay kakalingian,
  bibigkasin at sakdal timyas na sasambitin ng aking sangkalooban..

  TATAY: (tulala)

  ,mas dumugo il0ng..hahaha

  ReplyDelete

Thank you for the joyful comments!