June 27, 2015

Lugaw

Lugaw is rice porridge in the Philippines. I've tried to cook lugaw just twice. The first time was not successful so I made sure today is a different story. At dahil na inspire ako ng todo sa sarap ng lugaw na ito, nakagawa pa ako ng tula mula dito!
Ang lugaw  ay parang buhay 
Maraming pagpipilian na minsan ay nakakaumay

Ang plain lugaw, walang kumplikasyon
Tulad ng buhay na simple ang kundisyon

Ang lugaw na ang sahog ay katamtaman
Ay kahalintulad ng buhay na malinamnam naman

Ang lugaw na kumpleto ang rekado
Pero parang buhay na di pa din  makuntento. 

Kung ano pa naman ang nais mong lugaw
Dapat ito'y di masyadong masabaw upang hindi umapaw

Ibahin ang buhay,
Ito ay dapat mag-umapaw 
Sa pagmamahal at pagbibigay

Bago ang mundo ay magunaw. 
-Joy Mendiola
June 26, 2015

No comments:

Post a Comment

Thank you for the joyful comments!