September 28, 2018

Mga Batang Poz Book Launch

Acclaimed and best-selling author Segundo Matias Jr. launched earlier today his new book under Lampara Publishing House. The book, Mga Batang Poz, at  Precious Pages Events Center, 16 Sto. Domingo Ave., Quezon City.


Mga Batang Poz is the first Filipino Young Adult novel about HIV-AIDS in the Philippines. Sir Jun Matias wrote this book as part of his thesis in UP Diliman, which captured good reviews from by award-winning screenwriter Ricky Lee and Filmmaker and TV director Chris Martinez. Lee said, “Bawat pahina ng Batang Poz ay patalim na humihiwa sa ating kamalayan, ginigising tayo sa katotohanan na sa tuwing may kabataang nagkakaroon ng HIV o namamatay, kasangkot tayo. According to  Martinez  “Hindi ko mabitawan. Tinapos ko sa isang upuan. Masakit na masarap basahin ang nobelang ito. BRAVO!”

Mga Batang Poz is available on Precious Pages outlets, National Bookstore and other  leading bookstores. For more details email lamparapublishinghouse@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Thank you for the joyful comments!