April 28, 2020

Mobile Kangkungan

Ang mga kwentong kangkong ang isang usapan na di ko ata pagsasawaan. Madami madami na kasi akong natipid magmula ng ako ay nagtanim dalawang taon na ang nakaraan.

Nagtanim ulit ako ng kagkong tatlong linggo na ang nakaraan pero di ko na itinanim sa paso, ubos na kasi ang paso. Kaya inilagay ko na sa mga plastik na hindi na gagamitin. Dahil madali na syang dalhin kung saan saan ito ay tinawag kong Mobile Kangkungan."God Almighty first planted a garden. 
And indeed, it is the purest of human pleasures. "
 - Francis Bacon

No comments:

Post a Comment

Thank you for the joyful comments!