March 20, 2021

Easy Kare Kare and Callos

Day 79 of 2021 - Dahil walang gala, nagluto ako ng Callos at Kare-Kare para sa isang masarap na tanghalian at hapunan.💓


No comments:

Post a Comment

Thank you for the joyful comments!