April 24, 2021

Shopee Farm

Day 114 of 2021 - Masarap na Peach Mango Pie ang meryenda namin ngayon. Bunga ito ng paglalaro ng Shopee Farm. Ika nga, pag may itinanim, may aanihin. Salamat sa mabait na Manager, Mr. Dan Onayan, ng Jollibee Maysilo sa pag asikaso! 

How do I access Shopee farm?

Access the game via the Shopee app 2. Enter the game and pick a seed to plant. 3. Water your plants regularly and harvest crop for rewards!
No comments:

Post a Comment

Thank you for the joyful comments!