December 15, 2013

Advertising industry nakipag-partner sa DOH para sa malusog na mundo para sa mga bata


Ang PANA President na si Ms. Blen Fernando ay nagpahayag ng pakikipagkaisa ng PANA kasama ng iba pang advertising industry partners sa pagtulong sa DOH upang makapagbigay ng isang malusog na kapaligiran para sa mga bata nuong ika-20 ng Nobyembre 2013 sa forum ng “Working Towards a Healthy World For Children.”  Ang Ad Standards Council (ASC) at Ad Foundation ang nag-organize ng nasabing forum sa pakikipagtulungan sa Department of Health.

No comments:

Post a Comment

Thank you for the joyful comments!