August 5, 2018

Nilaga Sprinkled with Fried Garlic

I am a sucker (ooops, pardon word) for garlic! Any food with garlic tastes so good for me! And so this is how I like nilagang buto-buto served - sprinkled with lots of fried garlic and chili sauce on the side. Thanks Adae's Krispi Garlik and Chili Garlik, mapapasarap na naman ang kain ko! Para sa mga nagbabawas ng timbang, iwasan na ang rice. Sapat na ang patatas to fill your rumbling tummy.


To order Krispi Garlik and Chili Garlik
contact Adae at https://www.facebook.com/adae.ang

No comments:

Post a Comment

Thank you for the joyful comments!