January 20, 2021

Lola Nena's Special Pichi Pichi

Day 20 of 2021 -   Long queue at the bank buti na na lang may malapit na Lola Nena's Special Pichi Pichi. Naibsan ang aming gutom sa pansit at 2 toasted siopao sa halagang P65. ❤ 
Pero napamahal kami sa dami ng takeout na pasalubong. 😀

No comments:

Post a Comment

Thank you for the joyful comments!