March 31, 2021

Health Benefits of Malunggay

Day 90 of 2021 - Pinasustansyang mga pagkain sa pagbudbod ng sangkatutak na malunggay - Knorr Nido Soup na dinagdagan ng crab balls. Pwede ding nilagang itlog. Banana-Malunggay Smoothie para sa dessert!Health Benefits of Malunggay

1. Rich in Viatamin A. 

2.  High in Protein. 

3.  Improves Blood Circulation.

4.  Can Increase Breast Milk Production.

No comments:

Post a Comment

Thank you for the joyful comments!